Proizvodnja ovcijeg mesa

Ovcije i jagnjece mesa su veoma vazni proizvodi u ovcarstvu. Ono se dobija od zivotinja razlicitog uzrasta. Posle klanja grla dobije se meso kao namernica i sirovina u industriji mesa. Sporedni proizvodi pri klanju su koža, krv, kosti, creva i sl.
Proizvodnja ovcijeg mesa zavisi od ukupnog broja ovaca, broja zaklanih grla razlicitih kategorija u toku godine, telesne mase, stepena utovljenosti, randmana i kvaliteta trupa.
Karegorija ovaca za klanje su:
1.    jagnjad sisančad – grla oba pola do 3 meseca uzrasta, razlicite mase i randmana 50-60%;
2.    jagnjad odlucena- tovljena grlo oba pola od 3–9 meseci uzrasta, razlicite telesne mase i randmana 48 – 54%;
3.    šilježed – muska kastrirana grla i zenska grla od  9–18 meseci uzrasta;
4.    ovce i ovnovi – muska i zenska grla izlucena iz priploda.

Randman je odnos mase ohladjenog trupa i mase tela pre klanja, iskazan u procentima. Varira od 40 – 60 % i zavisi od rase, kategotije, pola stepena utovljenosti. Polutke se seku na osnovne delove i prema njma meso se kategorizuje u I, II, i III kategoriju. Jagnjece i ovcije meso je lako svarljivo, bogato belancevinama, vitaminima grupe B i mineralnim materijama.