Razmnozavanje ovaca

Polnu zrelost ovce postizu sa 6 – 12 meseci uzrasta, ali pocinju koristiti u reprodukciji kada su dovoljno telesno razvijene. Domace rase ovaca pripustaju se sa 12 -18 meseci uzrasta. Plemenite rase su polno zrele sa 6 – 9 meseci uzrasta, sto znaci da se mogu ranije koristiti u priplodu.
Ovce se mogu pariti sa ovnovima ili osemenjavati spermom priplodnika. U toku sezone parenja po jednom priplodnjaku odredjuje se razlicit broj plotkinja, sto zavisi od individualnih sposobnosti, starosti, nacin parenja, trajanja sezone parenja i dr. U sezoni parenja mladi priplodnik se pari sa 20-25, odrasli sa 60-70 i stariji sa 20-40 ovaca. Ukoliko se primenjuje vestacko osemenjavanje, tada se u sezoni parenja, spermom jednog ovna moze osemeniti 1.000 ovaca.
ovcarstvoUspesnost parenja ili osemenjavanja ovaca je 80-90 %. Neke plotkinje ojagnje blizance. Ovnovi se u reprodukciji upotrebljavaju 5-6 godina, ali trajanje iskoristavanja zavisi od zdravstvenog stanja, iskoriscavanja hrane, individualnih sposobnosti, kvaliteta dobijenih potomaka. Ovce se mogu koristiti u reprodukciji kao i ovnovi, ali i duze.
Ovce prestaju da daju jagnjad i da se muzu 1,5-2 meseca pri sezone priprusta, kako bi se zasusile i na vreme pripremile za naredni pripust.
Pri prestanku muze, ovce se detaljno pregledaju i tom prilikom se skartiraju sva bolesna, stara i iznemogla grla, kaoi grla koja se ne jagnje redovno i daju malo mleka i vune, a uz to su male telesne mase.
Ovce su domace zivotinje koje se sezonski pare. Vreme pripusta i jagnjenja zavisi od vise faktora, a najvise od toga kada trziste najvise trazi jagnjece meso, zatim od ishrane i smestajnih prilika. Jesen se smatra najboljim periodom za pripust, od pocetka septembra do kraja novembra, jer se polni nagon ovaca u to vreme najbolje ispoljava, a i jagnjenje je u tom slucaju u prolece kada ima najvise pase.
Medjutum, ako se obezbede udobni topli ovcarnici i dobra ishrana za zimski period, jagnje se moze sprovesti i u jesen u i zimu. Ovakva dobijena jagnjad se zalucuju ranije i sa 6-8 nedelja prodaju se kao kvalitetna roba za meso, a ovca se posle toga muzu. Prirodni nacin parenje ovaca moze biti: divlji, klasni, haremski i individualni.
Gravidnost ovaca pocinje posle oplodjenja. Bremenitost ovaca traje prosecno 150 dana ili 5 meseci. Faktor ishrane ima poseban uticaj na trajanje bremenitosti. Niza nivo ishrane utice na prolongiranje graviditeta ovaca.
Gajenje bremenitih ovaca je veoma znacajno u drugoj polovini, a narocito pred kraj bremenitosti, kada plod naglo raste.

This entry was posted in Ovčarstvo, Razmnozavanje domacih zivotinja and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Razmnozavanje ovaca

  1. goran says:

    eeeeeeeee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>